בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Tuesday, December 6, 2016

Neshoma - Shloime Gertner
Mincha

השיבנו ה’ אליך ונשובה
חדש ימינו כקדם

נשמה ווי ביסט דו
נשמה איך ווארט אזוי לאנג אויף דיר
נשמה קום צו מיר
אוי נשמה

נשמה ווי ביסט דו
פארבלאנדזש׳ט ווער ווייסט ווי
נשמה קום צו מיר
אוי נשמה

השיבנו ה’ אליך ונשובה
חדש ימינו כקדם

יעדער יוד ווען ער שפירט
אז ער איז מיד זינגט דעם ליד

די וואלקענעס וויינען מיט מיר
איר טונקעלקייט שפיגעלט מיין הארץ
 די מקום המקדש אזוי ליידיג
אזוי וויסט א הייליג פלאץ
באשעפער למענך עשה
די אלטע טעג ווי ניי
חדש ימינו כקדם
Neshoma

4 comments:

rockbd said...
This comment has been removed by a blog administrator.
rockbd said...
This comment has been removed by a blog administrator.
rockbd said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Admin said...

beautiful and awesome