בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Sunday, March 20, 2016

Yishtabach - Eli Marcus
Dovid Hamelech


ישתבח שמך לעד מלכנו
הא-ל המלך הגדול והקדוש בשמים ובארץ

כי לך נאה ה׳ אלקינו ואלקי אבותינו
שיר, ושבחה, הלל וזמרה, עז וממשלה, נצח
גדלה וגבורה, תהלה, ותפארת, קדשה, ומלכות

ברכות והודאות, לשמך הגדול והקדוש
ומעולם עד עולם אתה א-ל

Keili Machzik - Eli Marcus
Dovid Hamelech
לא מצא הקב”ה כלי מחזיק ברכה
לישראל אלא השלום
  ה‘ עז לעמו יתן
ה‘ יברך את עמו בשלום
Look Inside - Eli Marcus
Dovid Hamelech
וואס דארפסטו גיין אין חדר/שטוב
 און קוקן אויפן גאס
בעסער צו קוקן אריין פון אינדערויסן
  ווי צו קוקן ארויס פון אינעווייניק

גיי אין גאס און קוק אריין אין חדר/שטוב
Osiyos - Eli Marcus
Dovid Hamelech
יש שישים ריבוא אותיות לתורה
ישראל אורייתא וקוב”ה חד הוא

די אידן און די תורה  מיט דער הייליגער באשעפער חד הוא
געקניפט און געבונדן צוזאמען אין איינעם אויף אייביק
Av Harachamim - Eli Marcus
Dovid Hamelech
אב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון
תבנה חומות ירושלים
כי בך לבד בטחנו
מלך א-ל רם ונשא אדון עולמים
Chavivi - Eli Marcus
Dovid Hamelech
אב הרחמן שמע קולנו
נשוב לציון עיר קדשנו
 שלח בן דוד ויגאלנו
ונשלוט בה ביד רמה
חביבי י-ה חביבי
הא-ל המלך הרחמן
ישלח משיחו הנאמן
Mazal Tov - Eli Marcus
Dovid Hamelech
מזל טוב
הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב
 בשעה טובה ומוצלחת (בנין עדי עד)
(בנין עדי עד) ויבנו בית בישראל
בנין עדי עד
(בנין עדי עד) על יסודי התורה והמצוה

אין א גוטע שעה
אין א מזלדיקע שעה
מיט שמחה און מיט פרייד

כפי שהם מוארים במאור של תורהKol Torah - Eli Marcus
Dovid Hamelech
כשנתן הקב”ה את התורה
 צפור לא צווח, עוף לא פרח, שור לא געה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש
הים לא נזדעזע, הבריות לא דברו, אלא העולם שותק ומחריש

ויצא הקול: אנכי ה' אלקיך

 ויצא הקול תורה
דאס איז געווען דער ערשטער קול תורה
אנכי ה' אלקיך דעם באשעפער’ס קול תורה

ויצא הקול תורה
זייט דעמאלט הערט זיך א שטארקער קול תורה
אידן איבעראל לערנען תורה דעם באשעפער’ס קול תורה

Dovid Hamelech - Eli Marcus
Dovid Hamelech
מגדול ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם
דוד המלך הוא מלך ישראל דוד המלך חי וקים
Rofeh Nemon - Eli Marcus
Dovid Hamelech
רפאנו השם ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה
כי א-ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה
Rofeh Nemon
Sheyiboneh - Eli Marcus
Dovid Hamelech
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו
ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות
Sheyiboneh