בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Friday, May 24, 2013

Tatenyu - Avraham Fried
Forever One

(By request)


א טאטע ביסטו גאר א געטרייער
דיין ליבשאפט צו אונז איז דאך אין לשער
און נאך מער פון דעם זאגט דער הייליקער בעל שם
אז יעדער איד איז ביי דיר א בן יחיד
געזעסן זיינען מיר אין איינעם ביי דיין טיש
פארשיקט זיינען מיר אין גלות אין א וויסטעניש
קומען מיר דיינע קינדערלעך בעטן ביי דיר
(Chorus:)
אבינו אב הרחמן רחם עלינו
דיין בן יחיד בענקט נאך דיר געוואלד טאטעניו
אוי ווי ליכטיק אוי ווי הייליק עס איז דאן געווען
ווי דערלעבט מען נאכאמאל דיך זען

ותחזינה עינינו בשובך לציון
ווען וועט שוין אונזער גואל אנטאן זיין קרוין
בכל יום אחכה לו מיר ווערן גארנישט מיד
ברענג אונז משיח בן דוד

און טאקע באלד וועלן אידן קומען אין בית מקדשך
יעדן שבת און ראש חודש להשתחוות לפניך
ס'וועט זיין ונגלה כבוד השם
אלע וועלן דינען אים

(Chorus:)

מיט ליבשאפט וועסטו נעמען יעדן אידן פארן האנט
מיט ניסים ע
ם צוריק פירן אין אונזער הייליג לאנד
א גאנצער פאלק גרויס און קליין
קיינער וועט פארלארן גיין

צוזאמען קומען וועלן מיר זיך ברידער לאנג צו שייד
מיט אהבת אחים אין ירושלים מיט שמחה און מיט פרייד
און וויסען וועט די וועלט גענוי אז אין עוד מלבדו

Sunday, May 19, 2013

Adon HaShalom - Avraham Fried
Chazak!

(By request) 


מודה אני לפניך
ה' אלוקי ואלוקי אבותי
על כל החסד אשר עשית עימדי
ואשר אתה עתיד לעשות עימי
ועם כל בני ביתי
ועם כל בריותיך בני בריתי
ברוכים הם מלאכיך, הקדושים והטהורים
שעושים רצונך אדון השלום