בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Wednesday, October 17, 2012

Hang Up The Phone - Lipa
Single

(Submitted by: JewishStorytime.blogspot.com)

The family gets dizzy
The father seems so busy
My phone is going crazy
My hands are numb and frizzy
The gadgets make us lazy
We gotta take it easy

Whooo, can you hang up the phone

I didn’t see you in ages
It seems to me contagious
You’re going through some stages
The phone makes you outrageous
It locks you up in cages
Unlike our sages

Whooo, can you hang up the phone

All the hocus-pocus
Forever tries to choke us
It’s making such a ruckus
We can barely focus
Davening and driving
Eating working sleeping
Why keep on replying
To all the rings and beeping

Whooo, can you hang up the phone

אוי וואס פעלט פאר מיין פאטער
ער האט נישט א קאמפיוטער
היינט יעדער קליינער טוטער
אין נייע טויס זיך באדט ער
נישטא מער קיין מנוחה
ווי ווערט מען פון דעם פטור
אוי וויי געוואלד
לייג אראפ שוין דעם פאון
I am going to a wedding,
The entire hall is squawking
Everyone is phoning
To the wall I’m talking
My friend is with his Bluetooth
When together we are walking
Hey hello please can you hang up that phone

All the hocus-pocus
Forever tries to choke us
It’s making such a ruckus
We can barely focus
Davening, Davening and driving,
Eating, working, sleeping
Why keep on replying
To all the rings and beeping

Whooo, can you hang up the phone

Instead of searching Google,
I’m busy making Kugel
Instead of checking email

איך הייב מיין הענט צום הימל
איך דארף נישט דאס צו פייס בוק
כ'נוץ נאר א אלף-בית בוק
ליי ליי ליי ליי איך האב א כשר'ע טעלעפאן

איי-פאד איי-פאון איי-פעד
איי וואס קומט דאס אין מיין שטיבעל
כ'געדענק נאך ווען א איי האט געמיינט נאר איי מיט צוויבעל
איך געדענק נאך ווען בלעק בעריס פלעגט נישט וואקסן אין מאנהעטן
און נאר ווער ס'האט א העדאייק באנוצט זיך מיט טאבלעטן

Whooo, can you hang up the phone

No comments: