בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Tuesday, August 2, 2011

The Japan Song
Avraham Fried & Shlomie Daskal

יעדעס ווינקעלע שרייט
פחד דערפון
געבינדן אין קייט
קוים עס שיינט די זון

און זיין בענקשאפט ווי וואסער פליסן
ער שטייט און ער ווארט
שוין צו ווערן אויפגעשפארט

יעדע ווינקעלע פארשמירט
מיט בלוט און שרעק
דאס גאנצע גייסט מ'פארלירט
אלעס פאלט אוועק

און די ענגשאפט ער טוט אויסשמועסן
ער שטייט און ער שרייבט
מיט א הארץ אזוי פארקלאפט

טאטע מאמע
טאטע מאמע
כאטש אונז זעמיר אזוי ווייט אפגעשיידט
דער באשעפער איז מיט אונז אין פרייד און חלילה אין לייד

טאטע מאמע
ברודער שוועסטער
איך שרייב צו ענק א בריוו פון איבער א ווייטן ים
אוי הלואי וואלט איך געקענט יעצט זיין מיט ענק צוזאם

Did you ever see an angel cry
For a misplaced soul
And you kept on walking by
No time 'cause you had to go
Now pretend the soul is you
Thousands of miles away
'Cause you made a mistake

Where's your angel you fear
That you're on your own
And can anybody hear
When you pray alone
Yes we felt your every prayer
And we're not letting go
'Cause we're bringing you home
Kol Yisroel
Kol Yisroel
Your brothers would do the very same for you
The mercy, the beauty, the kindness of a Jew

Kol Yisroel
Klal Yisroel
We mustn't sit
And let this one slip by
While our brothers our flesh our own they wait and cry
טאטע טאטע
קוק אראפ למטה
כלל ישראל'ס הענט זענען אויסגעשטרעקט
אז דיינע ווינדער זאלן ווערן ערוועקט

Give us strength to pass the test
Cross the bridge from
East to west
Can you detect the signs of change
In the air and sound
Wherever you are
We'll always be around

No comments: