בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Tuesday, October 5, 2010

Moishe'le Neshama'le - Lipa Schmeltzer

(By request)

Bisyata Dishmaya
I’m writing a letter to you
Sweet little Moishe’le
You were the only one to survive
In India in Mumbai
On that terrifying day
Sweet little Moishe’le
I’m so glad you’re alive
איך אפשר להסביר לך
המצב של כולנו כשזה קרה
כמה אנחנו דאגנו בעבורך
כשיצאת מהגיהנום
הדמעות בענים הפסיקו פתאום
והתחיל שוב כשלא ראינו אביך ואמך

אי אפשר לתאר הכאב שלך משלה נשמה
אבינו רוענו ראה דמע של משלה נשמה
ילד קטן אבל כל כך גדול
ביום המר אבד את הכל
חוץ מאמונה משהלה נשמה

משל'ה ווען די גייסט דעם בריוו קענן ליינען
וועט דיר זיין שווער צו פארשטיין וויפיל מיר האבען געטון מיטוויינען
טראכטענדיג
אויף צוריק
זיך פארשטעלנדיג
דעם לעצטן קוק
פון דיין טאטע מאמע
משל'ה נשמה

משל'ה אויב די מיינסט
אז ווען פיל מאהל די וויינסט
זיסע משל'ה אז קיינער וויינט נישט מיט דיר
וויל איך די זאלסט פארשטיין
אז יעדער פון פלייש און ביין
ליבער משל'ה
דיין ווייטאג שפירט

We have lost so many throughout the years
Yidish blit shed with tears
And from all we can remember
there aren’t many like him
To see tatty and mommy and look at them
איך שנהרגו על קידוש השם
But you little Moishe saw so clearly the yad eloikim

משל'ה קשה לי מאד לכתוב לך מכתב
איך להרגיע עכשיו ילד בלי אם ואב
איין זאך זאלסטו האבען אינזינען
אז טאטי מאמי זהען די טרערן רינען
און זיי דאוונען אז די זאלסט האבען א נחמה

און זיי זאגן משל'ה מיר האבען געשריגען שמע ישראל מיט טרערליך
און מיר בעטן און דעם זכות האלט אן אונזער וועג גאר ערליך
מיט גאנץ כלל ישראל וואס איז געווארען דיין משפחה
האלט דיר פעסט בעמק הבכה
טייער קינד משל'ה נשמה

1 comment:

BugsBenny36 said...

With translation:

איך אפשר להסביר לך
המצב של כולנו כשזה קרה
כמה אנחנו דאגנו בעבורך
כשיצאת מהגיהנום
הדמעות בענים הפסיקו פתאום
והתחיל שוב כשלא ראינו אביך ואמך
It's hard to explain the feeling we all had on that terrible day, how we were all worried for you, and when we saw you leave that hell, how the tears suddenly stopped, but then how our tears started again, when we did not see your parents leave.


אי אפשר לתאר הכאב שלך משלה נשמה
אבינו רוענו ראה דמע של משלה נשמה
ילד קטן אבל כל כך גדול
ביום המר אבד את הכל
חוץ מאמונה משהלה נשמה
It's hard to imagine your pain, little moshe'le, neshama.
Our father, our Shepherd, see the tears of moshe'le neshama.
A little child, yet so big,
on this bitter day you lost everything, besides your Emuna, Moshe'le Neshama.

משל'ה ווען די גייסט דעם בריוו קענן ליינען
וועט דיר זיין שווער צו פארשטיין וויפיל מיר האבען געטון מיטוויינען
טראכטענדיג
אויף צוריק
זיך פארשטעלנדיג
דעם לעצטן קוק
פון דיין טאטע מאמע
משל'ה נשמה

Moshe'le, when you will be old enough to read this letter, it will be hard for you to understand, how we were all crying with you,
thinking...
your totty, and mommy, looking at you for the last time, Moshele Neshama.

משל'ה אויב די מיינסט
אז ווען פיל מאהל די וויינסט
זיסע משל'ה אז קיינער וויינט נישט מיט דיר
וויל איך די זאלסט פארשטיין
אז יעדער פון פלייש און ביין
ליבער משל'ה
דיין ווייטאג שפירט

Moshele, if you think that as many times as you cry,
sweet Moshe'le, that no one cries with you,
I want you to understand, that anyone with flesh and blood, is hurting in your /our pain.


We have lost so many throughout the years
Yidish blit shed with tears
And from all we can remember
there aren’t many like him
To see tatty and mommy and look at them
איך שנהרגו על קידוש השם
But you little Moishe saw so clearly the yad eloikim

משל'ה קשה לי מאד לכתוב לך מכתב
איך להרגיע עכשיו ילד בלי אם ואב
איין זאך זאלסטו האבען אינזינען
אז טאטי מאמי זהען די טרערן רינען
און זיי דאוונען אז די זאלסט האבען א נחמה

Moshe'le, its hard fro me to write you this letter,
how to calm down a child without a mother or father,
but one thing keep in mind, that Totty and Mommy, see your tears flowing, and pray that you should have a "Nechama" [consolation]

און זיי זאגן משל'ה מיר האבען געשריגען שמע ישראל מיט טרערליך
און מיר בעטן און דעם זכות האלט אן אונזער וועג גאר ערליך
מיט גאנץ כלל ישראל וואס איז געווארען דיין משפחה
האלט דיר פעסט בעמק הבכה
טייער קינד משל'ה נשמה

And they say, Moshele, we screamed Shema Yisreol with tears, and in this Zechus, hold on to our ways, with honor, along with klal yisroel, who has now become your family, and hold on strong in "Emek Haba-cha" our sweet little Moshe'le Neshama.