בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Sunday, December 27, 2009

Mishehu Holech Tamid Iti - Avraham Fried

Hayu yamim chamim yemey batzoret
Panai yavshu kesedek adama
Sadi kamal velo notar liktzoret
Sha'alti lachashti bishvil ma

Hachoref shuv hika bi kor kacherev
Vehamabat ko sagriri bishtei einai
Umisidkey kirot nibat haetzev
Sha’alti lachashti ad matai

Chorus:
Ach le'et erev
Im ruach erev
Ale nosher lo al gag beiti
Ani yodea
Ani shomea
Mishehu holech tamid iti
(x2)

Ani zocher b'diduti zoeket
Alit panai bishtei kapot yadai
Et tza'ari chilakti im pat lechem
Sha'alti haomnam veim kedai

Et t'filoti esa kach halah halah
Od lo chashot sfatai mitoch oni
Ani yodea mishehu lema'ala
Roeh or ashashit bachaloni

Chorus:

Sunday, December 6, 2009

Anovim - Yossi Green

Besha’ah sheMelech haMoshiach ba
Omed al gag, gag Beis Hamikdash
Mashmia leYisroel veomer:

Anavim anavim higia z’man
Higia z’man Geulaschem
Ve’im ein atem ma’aminim
Ve’im ein atem ma’aminim
Reu be’ori shezoraiach.

Wednesday, October 7, 2009

We Are Ready - Avraham Fried

Once in a kingdom in the sky
There lived a mighty king who loved his nation
Lost below they had wondered far and wide
Searching for a way to return

And watching helplessly he tried
To whisper to their hearts the only answer
It's not a road or a path that you must find
All I need to hear are the words

Chorus:
We are ready, yes we're ready
So lead us and we'll go
And all the world will know [and let the whole world know]
It is done, we are one, and we're ready
Young and old will join us as we sing

It's over, yes it's over
With all we’ve had to do
We still came shining through
And we know, yes we know, we are ready
Feel the power of what we can bring

Now that the ending has begun
Now that the time has come to end the story
All the things we have had to do are done
We are ready now to be heard

And so we come to you as one
And standing hand in hand we're growing stronger
Looking now we can see how far we've come
Just believe in us, hear the words

Chorus:

On Giants Shoulders - Avraham Fried

When I was young, I heard a tale
Of a giant standing tall
And his son, oh, so small
They shared a dream to see the king
They hungered for the day
And hurried on their way

As they neared, the two despaired
A wall rose to the skies
Above the giants eyes
Wait my son, said he
Climb upon me
And after you arise
You will be my eyes

Chorus:
And we will do it brothers
After us there'll be no others
You and I will do
What giants wanted to
So stand and take the credit
We will be the ones to end it
Though we're small
We're standing tall
Like soldiers
Riding high 'cause we're on our fathers shoulders

Holy and pure, our fathers were
Giant righteous men
We are small compared to them
But our deeds, upon their deeds
Together they will bring
Moshiach our king
Moshiach, Moshiach our king

Chorus:

It's up to us
To hammer home that final blow
Our fathers started long ago
Compelling us to follow

Chorus:

Wednesday, September 16, 2009

You're Never Alone - Avraham Fried

Sometimes when you're feeling all alone
You need some happiness to call your own
Nothing is going the way it should
You're trying to do the best you could

Lift up your eyes to the skies
Your life's in His hands, trust in Him and He will reply
Guiding all your steps always at your side
You are His joy and pride

X2
And don't you know you're never alone
It doesn't matter where you are
There's nothing in His eyes more special than you
Wherever you go Hashem goes with you

Sometimes when you're feeling all alone...

Tuesday, September 15, 2009

Goodbye Golus - Avraham Fried

I've asked the wise
They say Golus is a blessing in disguise
A greater light, follows the night
But it's been so long, it feels so wrong
It's not where we belong

Brothers and friends
We must bring this Golus to it's end
Our urgent cries will pierce the skies
Tell us Hashem, Ad Mosai till when

Chorus:
Golus it's time for you to go, goodbye
Bring down the curtain on your show, goodbye
You're lasting much too long no one can deny
Enough is enough, it's time to say goodbye

So open wide your prison door, goodbye
We are your prisoners no more, goodbye
You cannot stop us now so don't even try
Goodbye, goodbye it's time to say goodbye

Father and King
Everything is you and you are everything
But Golus lies and blinds our eyes
Why can't we see your majesty undisguised

In the Heavens high
All the Angels tremble when they hear You cry
For every Jew all we've been through
Till we are home, you're in Golus too

Chorus:
Matzliach - Moshiach - Avraham Fried

X2
Yehi ratzon milfanecha
Yehi ratzon milfanecha
Shetishre Shechinah
Bema’asey yedeichem
Yehi ratzon

X2
Zeits matzliach
Un brengts Moshiach
Vintsh ich eich aleh gleich
Lomir zoicheh zain

Monday, September 14, 2009

No Jew Will Be Left Behind - Avraham Fried

There are times I wonder
And I dream about the day
When everything is grand
Home in our/the land
We have awaited
And believed in
For so long

Close your eyes, imagine
As we gaze with awe and pride
Together we behold
True is the gold
Of Yerushalayim Ir Hakodesh
Shining high and strong

Chorus:
And no Jew will be left behind
No tears will be left to be cried
No power or pain
Will send us back again
We are home
And forever this time

And standing proud as we pray
As ever we live for that day
When Golus will be
But a distant memory
And no Jew will be left behind

Though the days seem empty
We can fill them all with Mitzvos
Knowing that each deed
Is all we need
To bring the loneliness of Golus
To its end

There is none too lowly
Or too lost
To lend a hand
Together as we try
Look to the sky
And you will see a Beis Hamikdosh burning
Waiting to descend

Chorus:

Sunday, May 31, 2009

Chazak - Avraham Fried

x2 Ish es re'ayhu ya'azoru ule'ochiv yomar chazak

x2 Ay yay yay yay yay nashir beyachad
oy yoy yoy yoy yoy chazak

x2 Chazak chazak venischazek chazak chazak

x2 Ad bias goel oy yoy yoy yoy yoy chazak

Sunday, May 24, 2009

Maaminim Bnei Maaminim - Mordechai Ben David

Anachnu maaminim bnei maaminim
Ve'ein lanu al mi lehishaen
Ela ela al avinu
Avinu shebashamaim

Yisrael Yisrael betach baShem
Ezram umaginam hu
Yisrael Yisrael betach baShem
Ezram umaginam hu

Anachnu maaminim bnei maaminim
Ve'ein lanu al mi lehishaen
Ela ela al avinu
Avinu shebashamaim

Monday, March 9, 2009

L'vinyamin - Avraham Fried

L'vinyamin, l'vinyamin, l'vinyamin amar
Yedid Hashem yishkon lavetach levetach, lavetach alav

Sunday, March 8, 2009

Shetita - Avraham Fried

Shetita yir'ascha v'ah' havascha, belibi
Ani Choshev Aleichem - Avraham Fried

Ki ani yodea ha'machshavot
She'ani choshev aleichem
Ah ha ha ne'um Hashem

Machshavot l'shalom velo l'ra'ah
Latet lachem acharit, acharit vetikvah
Ki ani ani yo'deah ha'machshavot
Sheani choshev aleichem
Ah ha ha ne'um Hashem

...Ani choshev, choshev aleichem

Wednesday, February 18, 2009

Rak Tefillah - Avraham Fried

Chorus:

Rak tefillah esa
Ho keli keli
Shehashemesh ta’avor alai
V’tar’eh lee shuv et mish'alai
Ho keli keli
Rak tefillah esa
Shehashemesh ta’avor alai
Vetikach oti el hamasa… Tefillah esa

Yeshnom yamim lelo margoa
Bam lo emtza lee nechama
Umuchrach ani lingoa
B’asavim, b’adama.
Lifso'a be'ota haderech
Betoch prichat hakarkomim
V’liheyot kol kach acher
V’lifroach erev hagshamim

Chorus:

Ve'im ashuv el zot ha’aretz
Ve'im efsa shuv badrachim
Ha'im kekedem yakiruni
Ha’anashim v’haprachim

Chorus:

Ha'im emtza et kol hayofi
Et habe’er hanoshana
Asher hai'ta sham k’she’azavti
Od nova’at kevarishona

Chorus:

… Tefillah esa… Rak Tefillah… Rak Tefillah esa