בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Tuesday, December 6, 2016

Neshoma - Shloime Gertner
Mincha

השיבנו ה’ אליך ונשובה
חדש ימינו כקדם

נשמה ווי ביסט דו
נשמה איך ווארט אזוי לאנג אויף דיר
נשמה קום צו מיר
אוי נשמה

נשמה ווי ביסט דו
פארבלאנדזש׳ט ווער ווייסט ווי
נשמה קום צו מיר
אוי נשמה

השיבנו ה’ אליך ונשובה
חדש ימינו כקדם

יעדער יוד ווען ער שפירט
אז ער איז מיד זינגט דעם ליד

די וואלקענעס וויינען מיט מיר
איר טונקעלקייט שפיגעלט מיין הארץ
 די מקום המקדש אזוי ליידיג
אזוי וויסט א הייליג פלאץ
באשעפער למענך עשה
די אלטע טעג ווי ניי
חדש ימינו כקדם
Neshoma
Ameilim - Shloime Gertner
Mincha
אם בחקתי תלכו
שתהיו עמלים בתורה
ואת מצותי תשמרו
ועשיתם אותם

שתהיו עמלים בתורה הקדושה
תורה לשמה
Ameilim
Mimkomcha - Shloime Gertner
Mincha
ממקומך מלכנו תופיע
ותמלוך עלינו
כי מחכים אנחנו לך

מתי תמלוך בציון
בקרוב בימינו לעולם ועד

תשכון תתגדל ותתקדש
בתוך ירושלים עירך
לדור ודור ולנצח נצחים

ועינינו תראינה מלכותך
כדבר האמור בשירי עוזך
על ידי דוד משיח צדקך

ימלוך ה’ לעולם
 אלקיך ציון לדר ודר
הללוקה
Mimkomcha
Metziut Shlema - Shloime Gertner
Mincha
ראויה השמחה
כאשר יש מציאות שלימה
ואין לך מציאות יותר שלימה
מנישואי חתן וכלה

לכה דוד לקראת כלה
פני שבת נקבלה

בואי בשלום עטרת בעלה
גם בשמחה ובצהלה
תוך אמוני עם סגולה
בואי כלה
Metziut Shlema
Shir Chadash - Shloime Gertner
Mincha
כן ה’ אלקינו ואלקי אבותינו
יגיענו למועדים ולרגלים אחרים
הבאים לקראתנו לשלום
שמחים בבנין עירך בעבודתך

ונודה לך שיר חדש
על גאולתנו ועל פדות נפשנו

Shir Chadash
Kayem - Shloime Gertner
Mincha
קיים את הילד הזה
לאביו ולאמו
ויקרא שמו בישראל

אברהם יצחק ויעקב
משה אהרן יוסף ודוד
Kayem
Lishmoa - Shloime Gertner
Mincha
ואתה ברחמיך הרבים
ובחסדך הגדולים
תמחול ותסלח ותכפר לנו
ולכל עמך בית ישראל

ותקשיב אזניך לשמוע
בקול תפילת עבדיך המתחננים
ותקשיב אזניך לשמוע
בקול תפילת עבדיך המתחננים אליך

Lishmoa
Kadish - Shloime Gertner
Mincha
ומקבלין דין מן דין ואמרין קדיש
קדיש בשמי מרומא
עילאה בית שכינתה

קדיש על ארעא עובד גבורתה
קדיש לעלם ולעלמי עלמיא
ה' צבקות מליא כל ארעא

קדיש געהייליגט איבעראהל
קדיש לעלם אויף אלעמאהל
קדיש ווי מ׳גייט ביסטו דא
ה׳ צבקות מליא כל ארעא
Kadish
Hayom T'amtzenu - Shloime Gertner
Mincha
כהיום הזה
 תביאנו ששים ושמחים
 בבנין שלם

היום תאמצנו
היום תברכנו
הים תדרשנו לטובה

היום תאמצנו
היום תגדלנו
היום תשמע שוועתנו
היום תשמע תפילתנו

ואתם הדבקים בה׳ אלקיכם
 חיים כולכם היום
Hayom T'amtzenu
Mincha - Shloime Gertner
Mincha
די הייליגע בעל שם הקדוש
האט אמאהל געזאגט
אז א איד וואס ארבעט שווער אין מסחר
געיאגט אזוי פארפלאגט

אין ס׳קומט פארנאכט
ער געבט א שריי - מנחה! אוי ווי ס׳שפעט
ווי דאס געשריי עס שפאלט די הימלען
דער באשעפער זעהט

ביז ווי לאנג קען מען דאווענען מנחה
ביז ווי לאנג קען מען דאווענען מנחה
ביז ווי לאנג קען מען דאווענען מנחה
אוי אוי מנחה

מיין אידעלע געדענק
די צייט איז שוין זייער ענג
די בורא שטייט און ווארט
 די טויערען איז נאך נישט פארשפארט
ניין מיין קינד, קום דאווענען מנחה

ויצא יצחק לשוח בשדה
ויצא יצחק לשוח בשדה
ויצא, ויצא, ויצא
 קום דאווענען מנחה
Mincha